63

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

  • ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۷
30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) ،عکس پروفایل ولادت حضرت محمد،عکس پروفایل میلاد حضرت محمد،عکس پروفایل ولادت رسول اکرم،عکس پروفایل اسم حضرت محمد،عکس پروفایل صلوات،عکس پروفایل احادیث حضرت محمد،عکس پروفایل تبریک ولادت رسول اکرم (ص)

عکس نوشته ولادت حضرت رسول اکرم «ص»

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل میلاد پیامبر اکرم «ص» را مرور می‌کنیم. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی «ص» در تاریک ترین عصر قبل از ظهور علم و پیشرفت متولد شدند. ایشان از کودکی تا وقتی کـه بـه مرتبه پیامبری رسیدند بـه محمد امین و راستگو مشهور بودند. حضرت محمد «ع» بین تمام انسان هاي جهان بعنوان برگزیده خداوند و آخرین پیامبر الهی انتخاب شدند. در ادامه با مجله عکس پروف همراه باشید.

عکس پروفایل تبریک میلاد رسول اکرم حضرت محمد «ص»

فلک امشب زمین مکه را از دور می بوسد

ملک مهد محمد رابه موج نور می بوسد

بفرمان خدا خاک درش را حور می بوسد

مسیح از عالم بالا کلیم از طور می بوسد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

جملات زیبا برای ولادت ولادت پیامبر «ص»

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

مدینه بودو غوغا بود اسیر دیو سرما بود

محمّد سر زد از مکه کـه او خورشید دل‌ها بود

لا لا خورشید مـن لا لا گل امید مـن لا لا

خدیجه همسر او بود زنی خندان و خوش خو بود

برای شادی و غم ها خدیجه یار نیکو بود

لا لا لا شادیم لا لا غمم آزادیم لا لا

خدا یک دختر زیبا بـه انها داد لا لا لا

بـه اسم فاطمه زهرا امید مادر و بابا

لا لا لا کودکم لا لا قشنگ و کوچکم لا لا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

اشعار کوتاه برای ولادت حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

متن ولادت رسول اکرم

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

اس ام اس ولادت پیامبر با عکس

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس های مذهبی برای ولادت پیامبر «ص»

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

اي تمام آفرینش خشتی از ایوان تـو

یارسول الله

علم شرق و غرب عالم سطری از قرآن تـو

یا رسول الله

آسمانی ها زمینی‌ها هـمه مهمان تـو

یارسول الله

گل کند جان مسیح از غنچۀ خندان تـو

یارسول الله

خندۀ خورشیدها از گوهر دندان تـو

یا رسول الله

عقل‌ها مبهوت تـو مجنون تـو حیران تـو

یارسول الله

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

متن تبریک ولادت پیامبر اکرم + عکس پروفایل ولادت حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل ولادت حضرت رسول

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس نام محمد رسول الله

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس نوشته محمد رسول الله

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا

کیست تا مثل تـو سلمان و ابوذر پرورد

کیست تا مرد دو عالم همچو حیدر پرورد

کیست تا در بوستان وحی کوثر پرورد

کیست تا چون لؤلؤ و مرجان دو گوهر پرورد

یا چو زینب دختری در حد مادر پرورد

اي امیرالمومنین پروردۀ دامان تـو

یا رسول الله یا محمد یا اباالزهرا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

متن زیبا درباره حضرت محمد با عکس نوشته های زیبا

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل محمد رسول الله

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل تولد حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس حضرت محمد با متن های زیبا برای پروفایل

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

بر عرش و زمین شمس درخشان آمد

از جانب مکه بوی ریحان آمد

درقلب جهالت یک تشعشع از نور

از بهر هدایت سوی انسان آمد

از هیبت و نامش طاق کسری لرزید

بر آدمیان دلیل و برهان آمد

با تیر نگاهش قرص ماهی را شکافت

بی پرده بگویم خود فرقان آمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس نوشته حضرت محمد برای پروفایل

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل تبریک ولادت رسول اکرم «ص»

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل احادیث حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل صلوات

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

هراس و دلهره خواهد رفت

همان شبی کـه تـو می آیی

همان شب آمنه می بیند

درون چشم تـو دنیایی

همین کـه آمده‌ اي از راه

قریش محو تـو شد اي ماه

یتیم کوچک عبدالله

ببین نیامده آقایی

برای این شب توفانی

کمی بخوان دل دریایی

بخوان کـه در عرفاتم مـن

کنار آب حیاتم مـن

طنین یک صلواتم مـن

بـه شوق این همـه زیبایی

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل اسم حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل میلاد رسول اکرم

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل میلاد حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل ولادت حضرت محمد

30 عکس پروفایل ولادت پیامبر اکرم (ص) + اس ام اس و متن ها و شعرهای زیبا

عکس پروفایل میلاد پیامبر اکرم «ص»

اي نماز تـو آفتاب خدا

آخرین شاه بیت ناب خدا

محور گردش زمین و زمان

آسمانی ترین نگاه جهان

شعرمن با تـو چون محک بخورد

واژه‌ها یک بـه یک ترک بخورد

در بین قبیله‌هاي عرب

بین احساس‌هاي مردۀ شب

بین اندیشه‌هاي مخرب

و  خرافاتیان عصیان گر

وقت تعبیر خلق آدم شد

کـه جهان پر زعطر مریم شد

لینک کوتاه : https://aksprof.ir/?p=2507

مطالب پیشنهادی

ثبت دیدگاه