متن تسلیت

۳۱فروردین
متن تسلیت هفتمین روز درگذشت + جملات و پیام تسلیت کوتاه فوت

متن تسلیت هفتمین روز درگذشت + جملات و پیام تسلیت کوتاه فوت

متن هفتمین روز درگذشت پدر,متن تسلیت هفتمین روز فوت پدر,متن زیبا و جدید فوت و درگذشت پدر,بهترین متن و نوشته روز پدر فوت شده,متن تسلیت مخصوص فوت و ...

۰۶اردیبهشت
متن نوشته شعر آگهی ترحیم و تسلیت فوت نزدیکان و آشنایان

متن نوشته شعر آگهی ترحیم و تسلیت فوت نزدیکان و آشنایان

متن نوشته و شعر آگهی ترحیم فرزند بهترین اشعار برای آگهی ترحیم مرغ دلم پر می کشد اندر هوای دیدنت آرام جان باز آ، کـه من مشتاق ان خدیدنت بـه ماتم مانده‌ام با صد هزاران آرزو آغوش بازم، مضطرب در حسرت بوییدنت اي سرخ گل، کـه باد ربودت ز باغ من گفتی بـه باد خیره، […]