جملات شاخ

۰۴اردیبهشت
متن های شاخ تیکه دار و خفن | جملات سنگین و شاخ شکن دخترونه و پسرونه

متن های شاخ تیکه دار و خفن | جملات سنگین و شاخ شکن دخترونه و پسرونه

جملات شاخ و خفن کوتاه برای استاتوس، متن های شاخ دار و فاز سنگین جدید، متن شاخ شکن رفاقتی و طعنه دار، جمله های شاخ لاتی و دپ باحال و جالب.